O nas

Towarzystwo Aktywności Kulturalnej Jawor reprezentuje jaworskie, wielopokoleniowe środowiska artystów, aktywistów, przedstawicieli przemysłów kreatywnych i przemysłów kulturalnych. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2005 roku w celu przyjęcia statutu prawnego. Jednakże formułowanie się i rozpoczęcie ciągłej działalności wyżej wymienionych środowisk miało miejsce w końcówce lat 80.

Główne obszary działalności:

  • Działalność artystyczna w zakresie takich dziedzin sztuki jak: muzyka, sztuki plastyczne, teatr, literatura, film, grafika, fotografia;

  • Promocja działalności artystycznej i dorobku kulturowego miasta Jawora;

  • Animacja kultury : organizacja koncertów, festiwali, wystaw i instalacji artystycznych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, happeningów ;

  • Komunikacja społeczna: tworzenie i komunikowanie treści kulturowych;

  • Budowanie i rozwój sektora przemysłów kreatywnych i kulturalnych;

  • Działalność charytatywna.